Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Επίδομα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΝΕΟ

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Γενικά δικαιολογητικά

-Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές νάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

(Απαραίτητο έγγραφο)

-Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της Δευτεροβάθμιας επιτροπής σε περίπτωση ένστασης, όπου αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Απαιτούνται τα ακόλουθα: α) αίτηση, β) Βεβαίωση Κρατικού Ιατρού ή Ιατρού ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ επιχορηγούμενου από το Κράτος, Ιατρού με ειδικότητα ανάλογη προς την αναπηρία ή την πάθηση του συγκεκριμένου ατόμου. Οι νεφροπαθείς και οι ινσουλινοεξαρτώμενοι διαβητικοί θα προσκομίζουν μόνο τη βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου στην υπηρεσία μας χωρίς να περάσουν από την πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Οι βεβαιώσεις των γιατρών να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από το Διοικητικό Δ/ντή ή το νόμιμο αναπληρωτή.

-Επικυρωμένη φωτοτυπία των ταυτοτήτων που προσκομίζουν ο ανάπηρος και ο υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος.Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Ειδικά Δικαιολογητικά

Εξουσιοδότηση

Σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον ανάπηρο το επίδομα, προσκομίζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής (από την Αστυνομία ή την υπηρεσία).

Προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που δεν επιδοτούνται από κάποιο άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (βαριά νοητική καθυστέρηση, μεσογειακή αναιμία κ.λπ).

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Δικαιούχοι:

-Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.

-Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.

-Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.

-Ανασφάλιστοι.

-Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.

-Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).

-Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.http://www.ameagreek.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Κράτος και Δήμος «κρέμασαν» τους ανάπηρους ΝΕΟ

Από τον περασμένο Μάρτιο περιμένου να εισπράξουν το επίδομα. Ο Δήμος λέει ότι καθυστερεί το υπουργείο και το υπουργείο λέει ότι καθυστέρησε ο Δήμος να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των απογραφομένων δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων.

Δεν αντέχουμε άλλο. Γιατί μας κοροϊδεύουν; Πρέπει να αρχίσουμε να πέφτουμε από χα μπαλκόνια για να καταλάβουν την κρισιμότητα της κατάστασης; Δεν έχουμε άλλο τρόπο να ζήσουμε. Το επίδομα είναι για εμάς ό,τι ο μισθός για κάθε εργαζόμενο. Εάν δεν μας καταβληθεί, δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε ψωμί και τα φάρμακά μας. Τόσο δύσκολο είναι να το κατανοήσουν;».

Είναι το ερώτημα ανάπηρου συμπολίτη μας που και αυτός έχει μετατραπεί σε μπαλάκι μεταξύ Δήμου Πατρέων και υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Μάρτιο είναι σε αναμονή για να εισπράξει το επίδομα που του αντιστοιχεί. Και η αγανάκτηση μεγαλώνει ακόμα περισσότερο καθώς οι δικαιούχοι του Δήμου Πατρέων είναι από τους τελευταίους που θα εισπράξουν τα επιδόματα τους.

Στο ερώτημα «ποιος φταίει;» δύσκολα παίρνει κανείς απάντηση, καθώς ο Δήμος λέει όχι καθυστερεί το υπουργεί ο και το υπουργείο λέει ότι καθυστέρησε ο Δήμος να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των απογραφομένων δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων. Η ουσία είναι μία. Τα Άτομα με Αναπηρία της Αχαΐας έχουν ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσης και σε καμία περίπτωση δεν τους ενδιαφέρει το ποιος φταίει. Κι αν όντως ευθύνεται το υπουργείο Εσωτερικών, αν και διατηρούμε επιφυλάξεις διότι σε άλλους δήμους μικρότερους αλλά και μεγαλύτερους από αυτόν της Πάτρας (Αθηναίων, Αγρινίου, Πύργου, Πειραιά κ.ά.), όπου τα επιδόματα έχουν δοθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα έπρεπε η δημοτική αρχή να έχει ξεσηκωθεί υπερασπιζόμενη την επιβίωση των δημοτών της; Ή εξαντλεί το καθήκον της στην έκδοση ανακοινώσεων;

Πάντως στην τελευταία που εξέδωσε η Αντιδημαρχία Υγείας Πρόνοιας επισημαίνει ότι «είναι έτοιμη να κινήσει τις διαδικασίες, για να καταβληθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, τα προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους, το υπουργείο Εσωτερικών όμως μέχρι σήμερα δεν έχει αποστείλει τα χρήματα στο ταμείο του Δήμου, για να μπορέσει, και αυτός με τη σειρά του, να τα καταθέσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων».

Ο αντιδήμαρχος Υγείας - Πρόνοιας, Χαράλαμπος Στανίτσας, αφού γνωστοποιεί ένα χρονοδιάγραμμα ανταλλαγής εγγράφων και σημειωμάτων με το υπουργείο εκτιμά ότι εάν αυτή τη φορά το υπουργείο τηρήσει τη δέσμευσή του τα επιδόματα θα διανεμηθούν στις 29 Ιουνίου.


Πηγή: Εφημερίδα «Πελοπόννησος»

Αναγνώστηκε 81 φορές
Διάδοση στα Social Media
Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Δεν μεταβάλλεται το ποσό του παραπληγικού επιδόματος και το ανώτατο ποσό που χορηγείται ως επίδομα απολύτου αναπηρίας

Με εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 37/3.5.2012), υπενθυμίζεται πως παρά τη μείωση του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη από 14/02/2012, το ποσό του παραπληγικού επιδόματος και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας υπολογίζονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011, ήτοι 33,57 €. Συνεπώς, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος, το οποίο θα εξακολουθήσει να ανέρχεται σε 671,40 €.
ΘΕΜΑ: «Δεν μεταβάλλεται το ποσό του παραπληγικού επιδόματος και το ανώτατο ποσό που χορηγείται ως επίδομα απολύτου αναπηρίας»

Σχετ. η αρ. 57/17-08-2011 εγκύκλιος
Αθήνα, 03/05/2012
Αριθ. Πρωτ. Σ38/7, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Κοτσώρη Π., Τηλ:             2105215190      , FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» (Φ.Ε.Κ. 40/τ. Α´/29-02-2012) σύμφωνα με τις οποίες και παρά τη μείωση του Ημερομίσθιου του Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) από 14/02/2012, το ποσό του παραπληγικού επιδόματος καθώς και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας υπολογίζονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011, ήτοι 33,57 €.

Συνεπώς, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος, το οποίο θα εξακολουθήσει να ανέρχεται σε 671,40 €.

Στο ίδιο ως άνω ποσό ανέρχεται και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας.

Όσον αφορά την προσαύξηση συζύγου και ποιο Η.Α.Ε. θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του 50πλασίου του Η.Α.Ε. (ανώτατο ποσό από μισθό που επιτρέπεται να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι πολύτεκνοι οι οποίοι συνεχίζουν εργαζόμενοι μετά τη συνταξιοδότηση) καθώς και για τον προσδιορισμό του ποσού πέραν του οποίου θα μειώνεται η σύνταξη κατά 70% σε περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ως μισθωτοί (30 Η.Α.Ε.) και του ποσού πέραν του οποίου η σύνταξη θα περικόπτεται σε περιπτώσεις συνταξιούχων που αυτοαπασχολούνται (60 Η.Α.Ε.), θα σας ενημερώσουμε μετά την απάντηση σε σχετικό ερώτημά μας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
http://www.ameagreek.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Συμφωνία με τις φαρμακευτικές για τα φάρμακα των καρκινοπαθών

Στη σταδιακή χορήγηση των φαρμάκων για βαρέως πάσχοντες, κυρίως καρκινοπαθείς, προχωρούν -κατά πάσα πιθανότητα- από σήμερα τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, μετά τη συμφωνία του υπηρεσιακού υπουργού Υγείας Χρ. Κίττα, με τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Υστερα από σύσκεψη που έγινε προχθές στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Π. Πικραμμένο και τον κ. Κίττα, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Ύστερα από συμφωνία με φαρμακευτικές εταιρείες, η χορήγηση φαρμάκων στους καρκινοπαθείς θα συνεχιστεί από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, των δημοσίων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Γίνονται ενέργειες προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, η οποία είναι απαραίτητη για την εξόφληση των προμηθευτών νοσοκομείων ώστε να μη διακοπεί η χορήγηση υλικών. Σ αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός αποστέλλει επιστολή στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Καραβοκύρη στην οποία παρακαλεί να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και από την πλευρά του αρμόδιου δικαστηρίου λαμβάνοντας υπόψη το επείγον του προβλήματος.

Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους προμηθευτές προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο εφοδιασμός των δημοσίων νοσοκομείων με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Από την πλευρά των προμηθευτών εκφράστηκε κατανόηση και δόθηκε υπόσχεση για την καταβολή προσπαθειών για τη θετική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της ενδεχόμενης εξάντλησης των υφιστάμενων αποθεμάτων.

200 εκατ.

Ύστερα από επίπονες προσπάθειες σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, έχει ήδη γίνει καταβολή 200 εκατομμυρίων στους φαρμακοποιούς για την κάλυψη μέρους των οφειλομένων του Μαρτίου του 2012 και υπάρχει μέριμνα για την ολοκλήρωση της πρότασης που έχει συζητήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση μαζί τους. Η εξόφληση των οφειλόμενων προηγούμενων ετών δεν είναι δυνατόν να γίνει από την υπηρεσιακή κυβέρνηση, αφού συναρτάται με τη συνολικότερη εξόφληση των οφειλομένων του Δημοσίου ύψους 6,5 δισ. ευρώ η οποία θα ξεκινήσει με την εκταμίευση της επόμενης δόσης της δανειακής σύμβασης.

«Έχει οριστικοποιηθεί η λύση από τις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρείες και τα φάρμακα αυτά θα διακινούνται κανονικά από εδώ και εμπρός» τόνισε χθες ο Χρήστος Κίττας, μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Τόνισε ότι η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως μέχρι την Τετάρτη στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και στις ιδιωτικές κλινικές μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Όπως εξήγησε «οι πληρωμές θα γίνονται άμα τη παραγγελία και τη παραδόσει και αυτό θα συνεχιστεί μέχρις ότου βέβαια αναλάβει η νέα κυβέρνηση η οποία θα λύσει οριστικά το θέμα. Γι' αυτό οι καρκινοπαθείς ας μην ανησυχούν».

Αναφορικά με τις προμήθειες των νοσοκομείων είπε ότι υπάρχει μια νομικής φύσεως εμπλοκή. «Τα χρήματα βρίσκονται στα νοσοκομεία και είναι διαθέσιμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνουμε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να λυθεί αυτό το νομικής φύσεως θέμα. Είμαστε σε επαφή με τους προμηθευτές, έχουν κατανοήσει το πρόβλημα και δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει άμεση παρακώλυση στην προμήθεια των νοσοκομείων» σημείωσε.

Ο κ. Κίττας γνωστοποίησε ότι σήμερα θα γίνει στο υπουργείο Οικονομίας σύσκεψη «για να διασφαλίσουμε και να οριστικοποιήσουμε τα ποσά τα οποία θα διατεθούν σε προμηθευτές, σε διαγωνιστικά κέντρα, σε ιδιωτικές κλινικές, σε γιατρούς, σε φυσικοθεραπευτές κτλ και αυτές οι ανακοινώσεις για τις τελικές αποφάσεις και για τα τελικά μέτρα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη».

Η συμφωνία που επετεύχθη προβλέπει ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που προμηθεύουν με φάρμακα τους βαρέως ασθενείς, θα πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ ύστερα από την παράδοση κάθε παραγγελίας.

Εμπάργκο

Ωστόσο, μπορεί στα φαρμακεία των νοσοκομείων να εξομαλύνεται προσωρινά η κατάσταση, τα ιδιωτικά φαρμακεία συνεχίζουν το εμπάργκο στον ΕΟΠΥΥ και δεν χορηγούν φάρμακα με πίστωση. Η κατάσταση, πάντως, στο ΕΣΥ χειροτερεύει καθώς μπαίνει τέρμα από σήμερα στις επί πιστώσει παραδόσεις ιατρικών υλικών όπως γάζες, βαμβάκι, σύριγγες, γάντια και πλήρη διακοπή τροφοδοσίας σε συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών κατά την έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε να προχωρήσει από σήμερα σε παύση των επί πιστώσει παραδόσεων προς όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Επιπλέον, οι εταιρείες - μέλη του ΠΑΣΥΠΙΕ σταματούν τις παραδόσεις στα νοσοκομεία που παρουσιάζουν υπέρογκα ανεξόφλητα υπόλοιπα. Πρόκειται για τα νοσοκομεία: Ευαγγελισμός, Ρόδου «Α. Παπανδρέου», Αττικής «Γ. Γεννηματάς», «Σωτηρία», Πανεπιστημιακό Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστημιακό «Αττικόν».

Δραματική κατάσταση

Βουλιάζει στα χρέη ο ΕΟΠΥΥ καθώς αυτά ανέρχονται σε 3,6 δισ. ευρώ.

Ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ τα χρέη προς τα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα την εμπλοκή με τα ακριβά φάρμακα.

Τα ακριβά φάρμακα έχουν ετήσια δαπάνη 1 δισ. ευρώ και είναι κυρίως νοσοκομειακής χρήσης.

Οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν το εμπάργκο στην επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων, ενώ το ίδιο κάνουν και οι εταιρείες με ιατρικά υλικά σε έξι μεγάλα νοσοκομεία.

Σφοδρή αντιπαράθεση για την κατάσταση στο ΕΣΥ
Πινγκ πονγκ ευθυνών με αφορμή το θέμα των ακριβών φαρμάκων

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, προκάλεσε το θέμα με τα φάρμακα των ασθενών με σοβαρή πάθηση, κυρίως των καρκινοπαθών οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν από την τσέπη τους εκατοντάδες ευρώ. Το πινγκ πονγκ των ευθυνών ξεκίνησε από το Σαββατοκύριακο με τον πρώην υπουργό Υγείας Ανδρ. Λοβέρδο, να αποδίδει το πρόβλημα στην αδυναμία της υπηρεσιακής κυβέρνησης να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις.

Σε χθεσινή δήλωσή του επανήλθε λέγοντας: «Αν υπήρχε κυβέρνηση θα είχε δώσει λύση αμέσως στο θέμα των φαρμάκων για τους καρκινοπαθείς. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση. Απαιτείται να συγκληθεί σύσκεψη εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων με τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας κ. Κίττα, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις εδώ και τώρα. Το πρόβλημα λύνεται!».

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντησή του με τον κ. Κίττα επέρριψε ευθύνες στον πρώην υπουργό υγείας Ανδρέα Λοβέρδο για την πολιτική του στο χώρο της Υγείας. «Αποτελεί θράσος και δειλία, κάποιοι να έχουν διαχειριστεί επί δυόμισι χρόνια τα προβλήματα της υγείας και να επιρρίπτουν ευθύνες σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που τα διαχειρίζεται για 15 περίπου ημέρες». Να βρεθούν με οποιονδήποτε τρόπο τα φάρμακα για τους ασφαλισμένους ζήτησε ο Αντώνης Σαμαράς σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο, ενώ διάβημα στον πρωθυπουργό για το θέμα των φαρμάκων των καρκινοπαθών πραγματοποίησε η γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.

Σκληρή κριτική για την κατάσταση στο χώρο της Υγείας και από Ανεξάρτητους Ελληνες, ΔΗΜ.ΑΡ., ΛΑ.Ο.Σ.http://www.ameagreek.gr
Διαβάστε περισσότερα »

«Δώστε τα φάρμακα και τα επιδόματα στους χρονίως πάσχοντες»

Με ανοιχτή επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της χώρας η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) κρούει για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους που περνάει η χώρα στη νεότερη ιστορία της.

Δύο είναι τα άκρως επείγοντα θέματα: Η έγκαιρη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία και η απρόσκοπτη χορήγηση φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής σε άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες.

Η Συνομοσπονδία είχε επισημάνει και πάλι στις 23 Μαΐου τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ο χρόνος όμως περνάει, δεν ανευρίσκεται λύση και η κατάσταση γίνεται απειλητική.

Συμπολίτες μας χρονίως νια πάσχοντες αναζητούν ανεπιτυχώς ακριβά σκευάσματα φαρμάκων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, αφού, εκτός από τη διακοπή πίστωσης από τους φαρμακοποιούς, αντιμετωπίζουν ευρέως και το φαινόμενο της έλλειψης ακριβών σκευασμάτων από την αγορά φαρμάκου. Πρόκειται για χρόνια πάσχοντες όπως μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων, καρκινοπαθείς των οποίων η εξέλιξη της πάθησής τους εξαρτάται από τη σωστή λήψη των φαρμάκων τους, νεφροπαθείς, θαλασσαιμικούς, αιμορροφιλικούς και όλα τα άτομα που ανήκουν σε δεκάδες άλλες κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης.

Στην ίδια τραγική κατάσταση και οι εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, οι οποίοι είναι αβέβαιο σε ποιον ακριβώς χρόνο θα λάβουν τα προνοιακά επιδόματα από τους δήμους της χώρας για να μπορέσουν να καλύψουν ακόμα και στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες. Αυτοί όμως οι συμπολίτες μας και οι οικογένειές τους καλούνται να είναι συνεπείς στις πληρωμές των λογαριασμών απέναντι σε δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ κ.λπ.http://www.ameagreek.gr/
Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Δημοσιεύθηκαν από το υπ. Εργασίας τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων. Σημειώστε πως αποκλείονται οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος (δηλαδή παραπληγικοί και τετραπληγικοί) από το να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κατ’οίκον φροντίδας!
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αθήνα, 11/4/2012
Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/8786/1078

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Καραμπλιάνη, Τηλ:            210-3368164      , ΦΑΞ: 210-3368186
ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
ΚΟΙΝ: IKA-ETAM
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Β, υποπαραγράφου 4, του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (Α,41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης … και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005(Α, 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄, 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Την προτεραιότητα ενίσχυσης των ηλικιωμένων και ανάπηρων συνταξιούχων για την κάλυψη αναγκών κατ’ οίκον φροντίδας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
αποφασίζει
Για την υλοποίηση του Προγράμματος «κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων», κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 138, παρ. Β του Ν. 4052/2012 ορίζει με την παρούσα τα κριτήρια και τη διαδικασία υπαγωγής ωφελουμένων στο πρόγραμμα, σκοπός του οποίου είναι η κατοχύρωση συνθηκών αξιοπρεπούς και αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε δομές κλειστής φροντίδας. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από δομές / επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, εφεξής «Πάροχοι», όπως ορίζονται στο Άρθρο 138, παρ. Β, υποπαράγραφος 7 του ν. 4052/2012.

Άρθρο 1 – Κριτήρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα Κατ’ Οίκον φροντίδας συνταξιούχων

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΝΑΤ, του Δημοσίου καθώς και συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας και πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι αναφερόμενα κριτήρια επιλογής.
Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων:
α) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 78ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,
β) Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα,
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει αυτό της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας που προβλέπεται, κάθε φορά, για την παροχή του ΕΚΑΣ,
δ) Η κατάσταση της υγείας τους, λόγω ασθένειας (χρόνιας ή πρόσκαιρης), να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτησή τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών,
ε) Δεν λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας, ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο πρόγραμμα αναθεωρούνται σύμφωνα με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού του και με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων.
Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συνταξιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής αλλά διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας του δημόσιου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα ή νοσηλεύονται σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 2 – Διαδικασία υπαγωγής ωφελούμενων στο πρόγραμμα

1. Ο ωφελούμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
- Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους ή υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδήματος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα του ωφελούμενου,
- Βιβλιάριο Υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
- Απόφαση συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό πληρωμής Συντάξεων,
- Πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ,
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/85 στην οποία αναφέρει ότι διαβιοί μόνος του ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα, η οποία γνωστοποιείται στον ωφελούμενο. Επίσης στον ωφελούμενο γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, οι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ πάροχοι, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του.
2. Οι εγκριτικές αποφάσεις καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η υπηρεσία του Ιδρύματος και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
- ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ωφελουμένου
- Α.Φ.Μ.
- τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του ωφελούμενου
- φορέα συνταξιοδότησης και αριθμό μητρώου του συνταξιούχου
3. Ο ωφελούμενος επιλέγει πάροχο με τον οποίο το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ έχει συνάψει ειδική σύμβαση κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου 7 της παρ. Β του άρθρου 138 του ν.4052/2012(Α,41) στον οποίο προσκομίζει την εγκριτική απόφαση ένταξής του στο
Πρόγραμμα. Ο πιστοποιημένος από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ πάροχος υποχρεούται να εγγράφει στο πρόγραμμα τον ωφελούμενο και να ενημερώνει άμεσα την υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου από το πρόγραμμα, για οποιοδήποτε λόγο, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να γνωστοποιήσει το λόγο αποχώρησης.
4. Οι συμβεβλημένοι πάροχοι υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, ανά τρίμηνο τα στοιχεία των ωφελούμενων του προγράμματος, στους οποίους παρείχαν υπηρεσίες. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών προβαίνουν στην πληρωμή των παρόχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3 – Διάρκεια του προγράμματος

Ο ωφελούμενος υποχρεούται στην αρχή κάθε έτους να προσκομίζει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις και παραμένει δικαιούχος του προγράμματος.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους ο ωφελούμενος παύει να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, οφείλει να το κοινοποιήσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να διακοπεί η συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση θανάτου του ωφελούμενου, η διακοπή γίνεται αυτοδίκαια.
Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν τηρεί τους όρους της σύμβασής, ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα να το καταγγείλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου το Ίδρυμα, μετά από σχετικό έλεγχο, να προβαίνει στη διακοπή της σύμβασης με τον πάροχο. Η διαδικασία αυτή θα εξειδικευτεί στην Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών της υποπαραγράφου 8 της παρ. Β του Άρθρου 138 του ν. 4052/2012(Α,41).

Άρθρο 4 – Έναρξη εφαρμογής του προγράμματος

Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τη νέα εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, να γνωστοποιεί τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσδιορίσει την υπηρεσία υποβολής των αιτήσεων, τον τρόπο και την διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 5 – Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την αρχική εφαρμογή του προγράμματος, ωφελούμενοι είναι μόνο όσοι έχουν αναπηρία ποσοστού 67% και άνω, και πληρούν σωρευτικά τα υπόλοιπα κριτήρια του άρθρου 1 της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διαβάστε περισσότερα »

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Έλαβαν ως κριτήριο αναπηρίας την… μόρφωση και το επάγγελμα!

Την ώρα που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για να εντοπιστούν οι τυχόν «μαϊμού» δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, φαίνεται πως το γενικότερο… μπάχαλο που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, έχει σημαντικές επιπτώσεις και σε αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιπέτεια ενός Γιαννιώτη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είναι και διαβητικός.

Όπως ανέφερε αγανακτισμένος στον «Π.Λ.», ο ΟΠΑΔ του χορήγησε ποσοστό αναπηρίας 35% (και όχι 67% όπως του είχε χορηγήσει πριν 5 χρόνια, όταν πέρασε επιτροπή για πρώτη φορά) λαμβάνοντας ως κριτήριο το επάγγελμά του και την μόρφωσή του! Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στην γνωμάτευση της επιτροπής του ΙΚΑ: «Από την κατάσταση της υγείας του σε συνδυασμό με το επάγγελμά του και την μόρφωσή του, το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 35% κατά ιατρική πρόβλεψη»!

Η ένσταση Όπως είναι λογικό, ο ταλαίπωρος Γιαννιώτης δεν πίστευε στα μάτια του, όταν διάβασε τους λόγους για τους οποίους η επιτροπή δεν του έδωσε το 67%. Όπως ήταν επόμενο έκανε ένσταση κατά της απόφασης, ζητώντας (εύλογα) να μάθει τους λόγους για τους οποίους ελήφθησαν ως κριτήρια για την αναπηρία του η μόρφωσή του (είναι απόφοιτος 8ταξίου Γυμνασίου) και το επάγγελμά του (συνταξιούχος του δημοσίου).

Αναλυτικά αναφέρει στην ένσταση: «Περνώντας ο καιρός, δυστυχώς η κατάσταση της υγείας μου χειροτερεύει συνεχώς, με αποτέλεσμα να μειώνεται η όρασή μου, η ικανότητα βαδίσματος κλπ, με συνέπεια να κάνω χρήση ινσουλίνης, εκτός και από τα χάπια. Πριν πέντε χρόνια κατέφυγα στην επιτροπή απαλλαγών με τα νόμιμα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα η επιτροπή αυτή να εκδώσει γνωμάτευση με 67% αναπηρία, χωρίς βέβαια κανένα οικονομικό όφελος. Και η τωρινή επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψη το επάγγελμά και τη μόρφωσή μου ενέκρινε γνωμάτευση αναπηρίας 35%. Και ερωτώ, αν η υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από το επάγγελμα και τη μόρφωση».

Τι συμβαίνει;

Βέβαια, το παραπάνω περιστατικό αποτελεί ένα μόνο από τα ευτράπελα που γίνονται καθημερινά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και οδηγούν τους πολίτες σε απόγνωση.

Αλήθεια, πώς μπορεί να εξηγηθεί ένα περιστατικό σαν και το παραπάνω; Πρόκειται για ασχετοσύνη; Μήπως κοροϊδία ή άγνοια; Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείςΕπικρατεί χάος

Πάντως, το γεγονός, ότι Κράτος προσπαθεί να εντοπίσει τους αναπήρους –μαϊμού, που λαμβάνουν επιδόματα, δεν σημαίνει, ότι αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιεί ευφάνταστες και γελοίες δικαιολογίες για να «κόβει» ανθρώπους που πραγματικά έχουν πρόβλημα.

Γιατί, από τη μια είναι σωστό να κυνηγήσει τους παρανόμους, από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να «πάρει τους πάντες η μπάλα»!

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά συμπολίτες, «σε πολλές υπηρεσίες επικρατεί χάος! Ειδικά τώρα, που η χώρα ετοιμάζεται για νέες εκλογές και οι απειλές της Τρόικας για συνεχή περιστολή των δημοσίων δαπανών είναι έντονες, φαίνεται ότι από το ένα άκρο η Πολιτεία πέρασε στο άλλο».

Καλό είναι, λοιπόν, ξεκινήσει το ξεσκαρτάρισμα στις υποθέσεις των αναπηρικών επιδομάτων, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια και βέβαια να μην παίζει ρόλο για το πόσο άρρωστος είναι ένας άνθρωπος, με το αν ήταν ή όχι… καλός μαθητής!

proinoslogos.gr
http://news.disabled.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Ανόητοι γραφειοκράτες νομοθετούν την κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων

Το ξέραμε πως οι συντάκτες της νομοθεσίας πάσχουν από κοινωνικοπολιτική δυσκοιλιότητα, αλλά τώρα πλέον έχουν υπερβεί κάθε προηγούμενο. Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι όροι και συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος (δηλαδή παραπληγικοί και τετραπληγικοί) αποκλείονται από το να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κατοίκον φροντίδας.

Είναι απορίας άξιο. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος που αποκλείει από την κατ’ οίκον φροντίδα τους παραπληγικούς και τους τετραπληγικούς, επειδή δήθεν λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, χωρίς να υπολογίζεται το υπερβολικά υψηλό οικονομικό κόστος που έχει κάθε άνθρωπος με τετραπληγία για να αγοράσει υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας, ούτε το ακόμη υψηλότερο οικονομικό κόστος που έχουν οι άνθρωποι με παραπληγίες και με τετραπληγίες για να αγοράσουν πια αυτά τα βοηθήματα που χρειάζονται και δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το καλύτερο που είχε να κάνει ο νομοθέτης ήταν να δώσει προτεραιότητα στην κατανάλωση αυτών των υπηρεσιών καταρχήν από τετραπληγικούς και δευτερευόντως από παραπληγικούς. Το δεύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να δώσει με ειδικές τιμές τη δυνατότητα στους πολίτες να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες από τους φορείς που παρέχουν κατ’ οίκον φροντίδα.

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει γίνει, επειδή το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους, αφού καταβάλλουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

Τουλάχιστον θα έπρεπε το κράτος να δώσει τη δυνατότητα σε ομάδες χρηστών με παραπληγίες και με τετραπληγίες να δημιουργήσουν τέτοια προγράμματα παροχής υποστήριξης στο σπίτι, που οι χρήστες τους να λαμβάνουν χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες υποστήριξης που καταναλώνουν.

Δεν χρειάζεται να είναι όλα δωρεάν. Θα μπορούσε το κράτος να ρυθμίσει την παροχή προσωπικής βοήθειας στο σπίτι σε ευδιάκριτα χαμηλό κόστος.

Αλλά και αυτό δεν μπόρεσαν να το σκεφτούν εγκαίρως.

Έχουμε συνηθίσει να δημιουργούνται νόμοι στο γόνατο και να μη τους διαβάζει ούτε ο συντάκτης τους, αλλά ούτε και ο αρμόδιος υπουργός.

Με αυτή την οικονομική κρίση, τέτοιες δομές φροντίδας και υποστήριξης στο σπίτι αποτελούν εργαλεία επιβίωσης, αλλά όπως φαίνεται δεν απασχολείται η εξουσία με λεπτομέρειες.

Περιοδικό Αυτονομία, http://www.disabled.gr/, Μάιος 2012.http://www.disabled.gr
Διαβάστε περισσότερα »

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Εφαρμόζεται το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

Στο Εθνικό Μητρώο το οποίο τηρείται στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία θα εντάσσονται εφεξής οι δικαιούχοι κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων όπως άλλωστε έχει γίνει γνωστό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, η ένταξη στο Εθνικό Μητρώο θα γίνεται με καταγραφή των δικαιούχων μέσω των ΚΕΠ και σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία, με έλεγχο των δεδομένων από τη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία του υπουργείου Υγείας και μετάπτωση της καταγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής «Τομέας Υγείας και Πρόνοιας, που διαθέτουν οι δήμοι.

Το υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων αυτών και ταυτοποίησή τους μέσω του ΑΜΚΑ. Μετά τη μετάπτωση των δεδομένων θα δημιουργηθεί μία μοναδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία και θα αποτελεί το Εθνικό Μητρώο που τηρείται στο υπουργείο Υγείας και με βάση αυτή θα γίνεται η πληρωμή των επιδομάτων στους δικαιούχους μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Η επικαιροποίηση των δεδομένων θα γίνεται από τον εκάστοτε ΟΤΑ. Σημειώνεται πως τα παραπάνω προβλέπονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη και τους υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μ. Μπόλαρη.

Τί πρέπει να κάνουν οι δήμοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δήμοι της χώρας θα πρέπει εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης να αποστείλουν τα στοιχεία των χρηστών στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία. Κάθε Δήμος ή Περιφέρεια υποχρεούται εντός 15 ημερών από την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο, να διασταυρώσει τα στοιχεία των δικαιούχων του, και να συμπληρώσει από τον φάκελο έκαστου δικαιούχου που τηρεί, τα δικαιολογητικά έγγραφα της παροχής του και τα στοιχεία που λείπουν. Μετά τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου και την απόκτηση πρόσβασης σε αυτό από τους ΟΤΑ, απαγορεύεται η τήρηση από τους τελευταίους, οποιουδήποτε άλλου αρχείου δικαιούχων επιδομάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Αξίζει να σημειωθεί πως από 1η Μαΐου 2012, δεν καταβάλλονται επιδόματα σε δικαιούχους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο.

Όσοι δικαιούχοι επιδόματος δεν καταγράφηκαν μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασίας μέσω ΚΕΠ, θα εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο από τον οικείο ΟΤΑ, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, μετά την παροχή πρόσβασής του στο Εθνικό Μητρώο. Σε όσους ήταν δικαιούχοι των επιδομάτων αυτών κατά τον χρόνο που οι ΟΤΑ απέκτησαν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο, και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταγραφεί σ’ αυτό, όταν εγγραφούν, το επίδομα θα καταβάλλεται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα που το δικαιούνται και δεν το έχουν λάβει. Από κει και πέρα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, και με μέριμνα των οικείων ΟΤΑ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι επιστροφές των επιδομάτων, που δεν πληρώθηκαν με πίστωση των λογαριασμών πληρωμών. Από την 1 Μαΐου, η καταβολή επιδομάτων των δικαιούχων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου. Οι λογαριασμοί πληρωμών θα τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή γραφεία ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο. Μετά την 1 Μαΐου 2012, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των επιδομάτων. Ο αρμόδιος για την πληρωμή επιδομάτων Δήμος ή Περιφέρεια, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη διαχειρίστρια Τράπεζα και υποχρεούνται να υλοποιεί τις προδιαγραφές λειτουργίας της diaspay σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, έκαστος ΟΤΑ θα ορίσει τραπεζικό λογαριασμό στη διαχειρίστρια Τράπεζα, τον οποίο θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των επιδομάτων.

Γιάννης ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
evdomi.gr, 20/4/2012

   


Διαβάστε περισσότερα »

ΟΑΕΕ: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή του επαγγέλματος

Ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, αν κρίθηκε από το ΚεΠΑ ανάπηρος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα πέντε τελευταία πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης από 1/98 – 12/05 και 1/11 – 12/13 κρίνεται ανάπηρος τον 10/11. Στη πενταετία πριν την επέλευση της αναπηρίας, δηλαδή από 10/06 – 10/11 δεν έχει πραγματοποιήσει τα 2 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας, όμως τα έχει πραγματοποιήσει στην πενταετία πριν τη διακοπή της ασφάλισης δηλαδή από 12/2008 – 12/2013.

Δηλαδή, σε περίπτωση που η διακοπή της ασφάλισης είναι μεταγενέστερη της επέλευσης της αναπηρίας, η πενταετία αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης.
Εάν κατά τη διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.

Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται επίσης και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί από τη διακοπή της ασφάλισής του έως την επέλευση της αναπηρίας σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που θα κριθούν ανάπηροι για ορισμένο χρονικό διάστημα, δικαιούνται να διατηρούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για το διάστημα αυτό, εφόσον καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούν και δεν αυτοαπασχολούνται.

Αν κριθούν οριστικά ανάπηροι από τις αρμόδιες επιτροπές, απαιτείται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η διακοπή επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η ίδια υποχρέωση για διακοπή επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπάρχει και στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης οριστικοποίησης της σύνταξης λόγω χρονικών προϋποθέσεων.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας και να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για όσο χρονικό διάστημα κρίνονται προσωρινά ανάπηροι από τις αρμόδιες Υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός τους και έως την οριστική συνταξιοδότησή τους.
Οι εισφορές αυτές δεν μπορούν να ρυθμιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και η καθυστέρηση καταβολής τους επιφέρει όλες τις συνέπειες που έχουν και οι κοινοί ασφαλισμένοι του Οργανισμού.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που είναι ταυτόχρονος με το χρονικό διάστημα λήψης σύνταξης λόγω αναπηρίας, δεν λογίζεται ως συντάξιμος, άρα δεν προσμετράται ούτε για προσαύξηση του ποσού της χορηγούμενης σύνταξης κατά την οριστικοποίησή της, αλλά ούτε για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος σε περίπτωση διακοπής της αναπηρικής σύνταξης.

forologikanea.gr, 20/4/2012
http://news.disabled.gr
Διαβάστε περισσότερα »